Tháng: Tháng Ba 2019

Bảo vệ kênh liên lạc bằng tín hiệu CTCSS và DCS

Bảo vệ kênh liên lạc bằng tín hiệu CTCSS và DCS

Nhiều người có thể không biết chức năng CTCSS / DCS hoạt động như thế nào?.Bạn sử dụng máy bộ đàm ở một kênh tần số xác định để liên lạc hai hoặc nhóm nhiều người với nhau, nhưng đôi lúc sẽ có những âm thanh làm nhiễu tín hiệu, hoặc âm thanh từ kênh tân số lân cận …

T.C. TECH VN TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN VIÊN

T.C. TECH VN TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN VIÊN

Mô tả công việc: – Đối chiếu công nợ với từng Khách hàng. – Theo dõi và thực hiện công tác thu hồi công nợ từ khách hàng của Công ty. – Thực hiện báo cáo, bảng tổng hợp công nợ và tình hình xử lý – Thực hiện nhập/ xuất hàng cho Khách hàng …