Tháng: Tháng Bảy 2018

ICTCOMM VIỆT NAM 2018 – Giải pháp công nghệ thông minh

ICTCOMM VIỆT NAM 2018 – Giải pháp công nghệ thông minh

      ICT COMM VIETNAM 2018 – Triển lãm Quốc tế về Sản phẩm, Dịch vụ Viễn thông, Công nghệ Thông tin và Truyền thông 2018 là nơi gặp gỡ của các nhà sản xuất, nhà cung cấp các ứng dụng, sản phẩm, linh kiện, dịch vụ ngành công nghệ truyền thông và công nghệ …